Η χρονική περίοδος της φόρμας συμμετοχής έχει λήξει.