Επιθυμώ την απεγγραφή μου από τα ενημερωτικά SMS για το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 2022