ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ


Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επικοινωνεί με τα Μέλη της για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας μέσω, ενδεικτικά, τηλεφωνικών κλήσεων (με ανθρώπινη παρέμβαση), σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών «της κοινωνίας των πληροφοριών» (Viber, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, FaceΤime) ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο.

Τα Μέλη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έχουν το δικαίωμα να άρουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη των παραπάνω επικοινωνιών οποιαδήποτε στιγμή. Επισημαίνεται ότι τυχόν άρση της συγκατάθεσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους επέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό του Κόμματος.Άρση της συγκατάθεσής μου για επικοινωνίες σχετικά με την ιδιότητά μου ως Μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (πχ. ανανεώσεις συνδρομών, εσωκομματικές εκλογές)
Άρση της συγκατάθεσής μου για επικοινωνίες σχετικά με εκλογές (εθνικές, ευρωεκλογές, τοπικής αυτοδιοίκησης)
Checkbox*